Become an ALEXANDER TECHNIQUE TEACHER

Jeppe tilbyder som det ene af kun to steder i Danmark en uddannelse til alexanderteknik-lærer, som er godkendt af den danske forening af alexanderteknik-lærere (DFLAT).

Det første hold startede januar 2018.

Kontakt endelig Jeppe på jeppe@virkelig.nu eller på telefon 27 20 13 43, hvis du er interesset.

Jeppes tilgang

En alexanderteknik-uddannelse er i sig selv noget ganske specielt.

Der findes så vidt jeg ved ikke noget der ligner:

- Så mange timer (1600)

- Over så lang tid (3 år)

- Daglig undervisning (4 dage om ugen)

- Så meget mulighed for ikke at forcere, men i stedet forandre på kroppens/hjernens/nervesystemets egne præmisser.

Og i min særlige udgave bliver det noget yderligere unikt. Vi dyrker og opøver den rene alexanderteknik, men samtidig betragtes teknikken også som en del af et meget større forandringssystem.

Jeg inddrager jævnligt relevante perspektiver og erfaringer fra ikke mindst jungiansk psykologi og relationsterapi - men også fra filosofi, yoga, meditation og meget andet.

Den overordnede ramme er mine tanker om forandringens 4 hjørner (krop, psyke, kost og ideer) og disse hjørner bliver inddraget i den enkelte elevs proces som det skønnes nødvendigt. Så elever skal være villige og motiverede til at udforske disse områder i dem selv for at understøtte forandringsprocessen.

På den måde bliver et biprodukt og en nødvendighed ved uddannelsen en grundlæggende indre oprydning og afklaring og bringen i bevægelse. Det bliver uundgåeligt en terapeutisk proces både kropsligt, følelsesmæssigt og personlighedsmæssigt. Det er set fra mit perspektiv den ultimative mulighed for at komme på sporet af og i gang med at blive den man er. Det er et dagligt, vedvarende møde med virkeligheden og der er ingen mulighed for at 'lade som om'.

Eleverne fortæller

"Det er den første skole jeg har gået på hvor jeg glæder mig til at komme i skole hver dag. Aldrig før har det jeg har lært virket vigtigere for mig! Der er en meget tryg og rar atmosfære at forandre sig i. Uddannelsen er både meget givende og meget udfordrende."

"En anderledes tilgang til undervisning og læring end jeg har mødt noget andet sted. Med Jeppe som tålmodig og kompetent guide."

Uddannelsen

Uddannelsen til alexanderteknik-lærer er:

- En 3-årige uddannelse på i alt 1600 timer

- Hovedsageligt en mesterlære i den mest bogstavelige betydning af et håndværk. En mesterlære fordi man lærer gennem erfaring, efterligning og gentagelse. Og et håndværk fordi man virkelig lærer at arbejde med og gennem sine hænder.

- En mulighed for at gennemgå en mere subtil og radikal transformation end jeg har mødt noget andet sted.

- En mulighed for endelig at slutte fred og finde fred med kroppen.

Uddannelsen kræver:
- Dedikation; det er for egen regning, der er ikke mulighed for at modtage su, og der er undervisning fire dage om ugen (mandag-torsdag, 4 timer om dagen) i omkring 34 uger om året.

- Et godt forhåndskendskab til teknikken; mindst 20 lektioner og mindst 10 af dem med mig.

- En interesse i og villighed til at gennemgå en virkelig forandring.

Den alexanderteknik der vil bliver undervist i er:

- Nænsom, lyttende og omsorgsfuld.

- Ambitiøs og dybtgående.

- Erfaringsbaseret og afklaret.

- Baseret på systematisk og struktureret optræning af forøget følsomhed i nervesystemet.

Særlige behov

Det er også muligt for folk der lider af langvarige og mere eller mindre invaliderende kroniske kropslige problemer at gå på skolen. De vil i første omgang ikke skulle uddanne sig til lærere, og de vil mere have oplevelsen af at modtage behandling end undervisning. Til gengæld vil der heller ikke blive forventet andet af dem end den daglige gang på skolen. Deres udbytte vil være endelig igen at få en krop der ikke konstant plager og forstyrrer dem. Det er en unik mulighed for folk som har brug for meget mere hjælp og daglig støtte end det er muligt at få i det normale behandlingssystem. Og det er en mulighed for mange, mange timers arbejde til en helt anden pris end andre behandlingsformer (også fordi de andre elever på skolen gradvist vil begynde at arbejde mere og mere med dem). Hvis fremskridtene bliver tilstrækkeligt store vil det være muligt at skifte til den fulde uddannelse med certificering som lærer. Det samlede forløb må dog så under alle omstændigheder forventes at blive længere end 3 år.

Pris

Uddannelsen koster: 36 måneder af 4100 kr. I alt 147.600 kr.

Uddannelsen vil foregå i et levende, engageret og seriøst fagligt miljø i VIRKELIG, i lokaler der også bruges til andre former for personligt og kollektivt udviklings- og forandringsarbejde.

Hvis du er interesseret så kontakt mig for et møde eller kom til en prøvelektion.

Der er et meget begrænset antal pladser på uddannelsen og på nuværende tidspunkt kun optag en gang årligt.