TERAPI

Jeppe arbejder også direkte med anerkendte psykoterapeutiske metoder. Jungiansk psykoterapi i forbindelse med individuelle forløb og Imago-relationsterapi for alle typer af menneskelige relationer. 

Jungiansk psykoterapi

Jungianske psykoterapi er samtaleterapi med et unikt perspektiv. Den tager udgangspunkt i traditionen fra C.G. Jung, hvor det ubevidste betragtes som den afgørende drivkraft i psyken. I en jungiansk analyse stræber man derfor efter komme i en konstruktiv kontakt med det ubevidste. Det kan ske gennem symboler, drømme, følelser og meget andet. Jung ønskede at det moderne menneske skulle nå frem til forholde sig til sig selv på en måde så det havde to centre: Et i bevidstheden og et i det ubevidste. Jung mente også at der i mennesket er et iboende ønske om vækst og udvikling og netop i den levende relation mellem bevidstheden og det ubevidste kan den vækst udfoldes og man kan begynde at blive mere hele sig selv. Læs mere her.

Relationsterapi

Relationsterapi er relevant for alle typer af menneskelige relationer, der har sat sig fast eller på anden måde er problematiske. Det er selvfølgelig oplagt i parforhold, men det er lige så hjælpsomt i forbindelse med relationer mellem eksempelvis (voksne) børn og deres forældre og mellem søskende. Jeg har en uddannelse i Imago-terapi, og det er mit udgangspunkt i forbindelse med relationer, men jeg trækker også på mange andre inspirationer og mine mange års erfarring med en bredt vifte af terapeutisk arbejde. Læs mere her.