Jungiansk psykoterapi

Jung kalder menneskets livslange selvudfoldelsesproces for individuation, og han mente at hæmmet eller helt bremset individuation var skyld i hovedparten af det moderne menneskes sjælekvaler.

Det ubevidste har sine egne mål og ønsker og kun ved at nå frem til en bedre forståelse og integration af disse kan vi begynde at bevæge os fremad. Det er formålet med analysen (som måske derfor bedre kunne kaldes en syntese).

Jungiansk terapi er tålmodig og langsigtet. Det ubevidste kan ikke tvinges eller forceres; det har sin egen tid og sit eget tempo. Individuation er en livslang proces. Det ideelle jungianske terapiforløb strækker sig derfor ofte over flere år.

Mindre kan selvfølgelig også være givtigt og vigtigt, men man skal ikke komme med et ønske eller en forventning om et hurtigt fix. Psykiske udfordringer har nærmest altid dybe rødder og selv uden større problemer er psyken et enormt område og en fantastisk og kompleks størrelse som det tager lang tid at blive mere fortrolig med.

Bemærk at jeg i rollen som jungiansk seniorkandidat ikke må anvende mine andre talenter samtidigt. Der vil altså udelukkende være tale om samtaleterapi i et helt traditionelt og klassisk setup (ingen alexanderteknik, relationsterapi eller lignende).

Uddannelsen til jungiansk analytiker ligger på mange måder langt udover andre terapi-uddannelser: Den er skemalagt til 6 år og kræver at man i forvejen har en lang videregående uddannelse og flere års relevant erhvervserfaring. Desuden er der krav om omfattende både egenterapi og det der hedder supervision (vejledning fra erfarne terapeuter).

C. G. JUNG (1875-1961)

Pris

Som seniorkandidat på Jung-instituttet har jeg mulighed for at tage klienter til reduceret pris. Prisen er derfor 400-600 kr per time afhængigt af indkomst, livssituation og aftale.

Jungiansk psykoterapi

60 min

400-600 kr

Kontakt Jeppe for yderligere info eller tidsbestilling.
Email: jeppe@virkelig.nu
Telefon: 27 20 13 43