da

YOGA

Vores tilgang til yoga er unik. Vores undervisning er personlig og nærværende. Alle lærere har indgående kendskab til alexanderteknik, og det gennemsyrer vores forståelse af både krop og yoga. Vores astanga yoga er levende om omsorgsfuld, og vi guider med bløde og præcise hænder eleverne bedre ind i stillingerne. Yoga er en kontaktsport! Blød og nærværende kontakt. Og yoga er en holdsport! Det fælles rum og sociale bevidsthed er vigtige elementer på alle vores hold.

SKEMA

VINTER/FORÅR 2023

januar-maj


mandag 17.00 - 18.50

mysore (jeppe)

mandag 19.00 - 20.50

niveau 1-2 (jeppe)

onsdag 16.30 - 18.20

mysore (anne)

fredag 16.30 - 18.20

alle niveauer (sarah)


HOLDTYPER

Det er vores erfaring at det optimale antal elever på et yogahold er 8 til 12, og vi forsøger at holde holdstørrelserne inden for de rammer. Der vil kun undtagelsesvis være hold med mere end 14 elever.

ASTANGA YOGA

Vi følger den klassiske Astanga yoga-rækkefølge, men selvom rammen således er umiskendeligt Astanga, så er fokus og indhold baseret på vores viden og erfaring som alexanderteknik-lærere. 

Astanga yoga er en både muskulært og konditionsmæssigt krævende yogaform, og det anbefales altid at starte på niveau 1 hold, hvis man er begynder.

SE ASTANGA YOGA SEKVENSEN HER!

NIVEAU 1

Et relativt roligt hold - velegnet for begyndere. Timen består af solhilsner, stående stillnger, enkelte siddende stillinger og afsluttende stillinger. Timen slutter med en fælles afspænding.

NIVEAU 2

Et hold for de mere øvede eller mere ambitiøse. Kun egnet for begyndere som enten er i god form eller villige til at tage det så roligt, at de ikke overanstrenger sig. Timen består af solhilsner, stående stillinger, siddende stillinger og afsluttende stillinger. Der trænes i fælles tempo og timen slutter med en fælles afspænding.

NIVEAU 3

Et hold for øvede elever, der kan eller gerne vil lære rækkefølgen af stillingerne selv. Der er fælles tempo gennem de stående stillinger, men fra de siddende stillinger træner alle i eget tempo og laver så meget som nu er passende for dem. Hvis man er ny på dette niveau vil man i starten blive hjulpet igennem ved at kunne følge de andre elever. Holdet fungerer som en god overgang til mysore-holdene. Der er normalt ikke fælles afslutning/afspænding.

MYSORE STIL

Typisk for de mest øvede lever, men der kræves ikke noget bestemt niveau for at komme på et mysore-hold. Alle kører eget tempo og træner så langt, som er passende for dem. Men man skal kende rækkefølgen af stillingerne eller være indstillet på at lære den. Det er en unik måde at træne på - blandt andet fordi det gør læreren fri til at give indviduel vejledning og individuelle justeringer. Træningen bliver på dette niveau ens egen, men er samtidig noget man gør i fællesskab med andre og i kontinuerlig dialog (fysisk og verbal) med læreren. I starten vil man selvfølgelig kunne blive hjulpet på vej ved at følge de andre elever. Der er ikke fælles afslutning/afspænding.

DYB ASTANGA

Et langsomt og roligt, talt hold med god tid til fokus på den indre oplevelse. De enkelte stillinger bliver holdt længere end normalt. Holdet indeholder solhilsner, udvalgte stillinger fra astanga serien og afsluttes siddende/liggende. Det vil almindeligvis ikke være et godt hold for begyndere.

SATTVA YOGA

En langsom og rolig, men stadig udfordrende yogaform. Færre øvelser, men meget mere tid til at opleve dem og gå dybere. Intentionen er lade kroppen og nervesystemet falde til ro så den indre oplevelse kan begynde at blive tydeligere. Vi arbejder ud fra at finde og være i kropslig balance, lade åndedrættet og stillingen roligt pulsere og derfra åbne og opleve stillingerne indefra. Der gives plads og tid til at lade kroppen reagere og respondere på stillingerne og på den måde tydeliggøre den indre sensoriske virkelighed. Holdet starter liggende og ender altid med god tid til at sidde.

"Dygtige undervisere med blik for den enkelte elev."

"Præcise og forstående justeringer."

" Uhøjtidlig men samtidig seriøs tilgang til yoga."

PRISER

Yogaåret er opdelt i to sæsoner: januar-maj og midt august-december. I juni, juli og start august er der sommertræning. 

Hver sæson kan man tilmelde sig et antal træninger, som så helt frit kan benyttes i den givne sæson. Bemærk at klippene kun gælder i den sæson, de er blevet købt.

Sommertræning pr. gang

juni og juli måned

140kr

10 gange

1400 kr

20 gange

ca. 1 træning om ugen i en hel sæson

2200 kr

30 gange

3000 kr

40 gange

ca. 2 træninger om ugen i en hel sæson

3800 kr

Tilkøb af enkelttræninger til klippekort

140 kr

Prøvetime

100 kr

Enkelttime

160 kr

Tilbud til nye elever 5 x træning

Skal bruges inden for 8 uger

600 kr

BETALING

Bankkonto:
Reg.nr. 3409
Kontonr. 13188947

Det er også muligt at betale kontant

"Jeg oplever at blive set, forstået og mødt med nærvær og opmærksomhed på mine udfordringer og på hvordan jeg bedst udvikler mig."

"Jeg mærker at jeg er der for min egen skyld og at jeg ikke skal bevise noget."

"Det føles som hjem og man kan komme i hvilken som helst tilstand (også når man ikke føler sig oplagt til "motion")."


Podcasts

Hør Jeppe tale om astanga yoga og yoga mere generelt. Link til podcasten her

Hør Jeppe deltage i en paneldiskussion om blandt andet fitnesskultur i yoga. Link til podcasten her.


Afspændinger

Hør Jeppe guide dig ind i afspænding. Lyt med her.


Yoga-fortællinger

En mangeårig yoga-træning er noget, der bliver en del af ens liv. Noget der fletter sig ind og ud af og binder sig sammen med andre begivenheder og forløb. Læs nogle elever fortælle deres yoga-historie og Jeppes refleksioner her.