ALEXANDERTEKNIK

Alexanderteknik er en metode hvormed man oplever, udforsker og gradvist integrerer sin kropslige forankrethed i verden.

VIRKELIG alexanderteknik

VIRKELIG huser Københavns Alexanderteknikskole - en af to certificerede Alexandertiknik-uddannelser i Danmark. Her har Jeppe uddannet Alexanderteiknik-lærere siden begyndelsen af 2018. Anne og Sarah blev færdiguddannet i begyndelsen af 2021 og underviser nu begge privat i lokalerne på Tagensvej. Jeppe blev uddannet i 2009 og har undervist lige siden.

Mekanik

Alexanderteknik er en helt unik måde at arbjede med kroppen på. Den kan hjælpe med vigtige områder som ellers normalt bliver overset. Her kan man både lære at blive bedre koordineret, fri og ubesværet i sine bevægelser og at opleve dyb indre kropslig sammenhæng. Kroppen kan faktisk være en udsøgt fornøjelse i al dens kropslighed.

Væren

I Alexanderteknik arbejder man frem mod at få en stadig mere tydelig og forankret kropslig væren. Kroppen opleves levende, stærk og dyb, og en sådan væren bringer ro og tilfredshed.

Mening

Alexanderteknik arbejder terapeutisk på den måde at psykiske problemstillinger der står i vejen for at kunne arbejde med kroppen - både mekanisk i bevægelse og med væren i stilstand - bliver mødt, rummet og over tid integretet. Når det lykkes, giver det en dyb oplevelse af mening i livet.

Læs om alexanderteknik med:

Jeppe

Anne

Sarah


Vi er alle certificerede medlemmer af Dansk forening af lærere i Alexanderteknik (DFLAT)

Læs om Alexanderteknik-uddannelsen her