MÆRK MERE #2 / PÅ SPORET AF HJERTET - MED KAKAO-CEREMONI

Denne weekend skal vi mærke mere af hjertet! Vi vil finde, mærke og udfolde hjertets kvalitet og sætte dig på sporet af hvordan du kan integrere kontakten til hjertet i din hverdag. Vi vil øve os i at 'mærke mere' - og opdage hvor blødt, kraftfuldt og vidunderligt meningsfuldt det kan være at mærke sit eget og andres hjerte. Hjertet har nemlig sin egen intelligens, som er en anden end den fornuftsbaserede rationalitet, som vi (som regel) er mere vant til at navigere ud fra. Gennem en kombination af individuelle sessioner, fælles øvelser og en kakao-ceremoni understøttes og forstærkes den konkrete sanselige oplevelse af hjertet som kilde til glæde og nydelse og en følelse af samhørighed.

'Bare følg dit hjerte' hedder det. Men hvad er det egentlig, man kan mærke, når man mærker et hjerte? Det fysiske hjerte; pulsen, den rytmiske, mekaniske sammentrækning af kamre og klapper, der pumper blod rundt i kroppen. Men hjertet er mere og andet end et mekanisk pumpesystem. Vi kan også mærke det følelsesmæssige hjerte; et vigtigt center for følelser af fx kærlighed og (om)sorg. I nogle traditioner taler man derudover om det energetiske hjerte; i form af fx hjertechakra eller centrum for hjerteenergien. I hjertet mødes derfor de kropslige, følelsesmæssige og spirituelle aspekter af at være menneske på ét sted: en blødende muskel, der også rummer både følelser og energetiske kvaliteter. Måske er det netop derfor vi gennem hjertet kan opleve en særlig dyb og meningsfuld kontakt til os selv og andre. Men man behøver ikke "tro på" chakraer eller abonnere på nogen som helst særlig spirituel doktrin for at mærke hjertets kvalitet. Når først man har mærket hjertets kvalitet, er det en fuldkommen sanselig og konkret oplevelse.

Hjerte-weekenden vil bestå af en kombination af individuelle alexanderteknik-sessioner og en fælles workshopdag hvor vi arbejder som samlet gruppe. Hjerter skal ikke presses! Vi vil derfor gå roligt frem med udgangspunkt i en lyttende og respektfuld alexanderteknisk tilgang. Vi vil fokusere på at mærke forskellige kvaliteter som knytter sig til hjertet. Det kan være både dejligt og udfordrende. Det kan vække tanker og følelser til live som man (måske) ikke vidste var der – såvel lette og glædelige, som sværere og tungere - og det kan åbne døre som man ikke vidste eksisterede.

HVORNÅR: 18. maj 2024 kl 10-20

  • 2 individuelle alexanderteknik-sessioner

  • 1 fuld dag med fælles aktiviteter,

  • kakao-ceremoni

  • frokost, aftensmad, te og snacks

PRIS: 2.000 kr. (alm. pris), 1.600 kr. (reduceret pris)

PROGRAM

Torsdag of fredag: individuelle alexandertekniksessioner efter aftale. (én time pr deltager)
Lørdag: fælles workshop-dag, kl 10-20
Søndag og mandag: individuelle alexandertekniksessioner efter aftale. (én time pr deltager)

Hele lørdagen vil vi tilbringe i fælleskab med forskellige øvelser og aktiviteter der forbereder kontakten til hjertet. Vi vil arbejde med blød kropslighed og kontakt - til os selv og til hinanden. Om eftermiddagen drikker vi ceremoniel kakao sammen. Rå kakao er blevet brugt i rituelle sammenhænge i årtusinder og indeholder neurotransmittere – signalstoffer som påvirker vores sansning og stimulerer følelser som velbehag og lykke. Kakaoceremonien er en mulighed for at undersøge hvordan kakaoen understøtter og forstærker den konkrete sanselige oplevelse af hjertet som epicenter for glæde og nydelse. Vi slutter roligt af sammen med et simpelt aftensmåltid og fælles afrunding og refleksion.

Den fælles hjerte-dag rammes ind af 2 individuelle alexanderteknik-sessioner hvor der er mulighed for at undersøge/afklare individuelle behov og forventninger, og få den første smagsprøve på alexanderteknik som metode. Alexanderteknik er en kropsterapeutisk tilgang, hvor man blidt og uforceret undersøger mulighederne for at opleve sig selv på nye måder, og på længere sigt lærer at 'bruge sig selv bedre' – både i konkret kropslig forstand og i et mere omfattende terapeutisk og eksistentielt perspektiv. I forbindelse med denne hjerte-workshop vil vi bruge alexanderteknik-sessionerne til at åbne perspektiverne for hvad det kan betyde at 'mærke mere'. Vi kan også arbejde med hvordan du kan integrere indsigterne fra hjerte-workshoppen i dit liv, og guide dig hvis du har lyst til at arbejde videre med de temaer der viser sig. 

Vi aftaler dag og tidspunkt for de individuelle sessioner med den enkelte deltager. Det vil være oplagt at lægge den indledende session om torsdagen eller fredagen, og den opsamlende session om søndagen eller mandagen.  

UNDERVISERE:

Ida: Færdig som Alexandertekniklærer i foråret 2024. Derudover civilingeniør med knap 15 år i det private erhvervsliv i bagagen og mor til 3. Jeg er på mange måder en ingeniør med stort I. Jeg elsker et godt excel-ark og kan få det meste i denne verden til at passe ind i en (nydelig) tabel. Bare ikke mit hjerte – eller andres hjerter for den sags skyld. Det var en lige dele omvæltende og vidunderlig opdagelse for mig. At der simpelthen er andre logikker og kvaliteter i verden end de fornuftsbaserede som de fleste af os jo kender så godt. Og at vi med lidt øvelse kan lære at finde disse, at mærke hvad de vil fortælle os og endda lade dem være styrende for hvordan vi er i verden. At lære hjertets dybere kvaliteter at kende er fantastisk – og at lære at dele dem med andre er dybt meningsfuldt og glædesskabende.

Sarah: Yogalærer siden 2017, alexandertekniklærer siden 2021, og i øjeblikket filosofistuderende på KU. Hjerter, (mit eget og andres) er gået fra at være noget jeg ikke rigtig vidste man kunne mærke, til noget jeg på ingen måde kan eller vil undvære at mærke! Uden kontakt til hjertet føler jeg mig ikke rigtig som mig selv, ligesom at kontakt til andre ikke rigtig kan blive dyb og meningsfuld uden et strejf af hjertekvalitet. Jeg er overbevist om, at hvis der var én ting der ville gøre verden til et bedre sted, så ville det være at flere mennesker fik virkelig kontakt til deres hjerter, og begyndte at leve i overensstemmelse med hjertets intelligens. 

MERE INFO OG TILMELDING

Skriv eller ring til os hvis du vil høre mere eller sikre dig en plads

sarah@virkelig.nu, 60718092

idalexanderteknik@gmail.com, 60936683