da

Anne Helms

Født i 1977. Uddannet molekylærbiolog. Har trænet yoga i snart 20 år - og undervist i 5. Opdagede Alexanderteknik i 2015 og har ikke set sig tilbage siden. Hun er nu færdiguddannet Alexanderteknik-lærer.

Anne er en integreret del af VIRKELIG, og har sin daglige gang her. Hun underviser i yoga og i Alexanderteknik.

Hun nyder både den kropslige, direkte og muskulære tilgang, og den mere blide, langsomme og indre.

Anne arbejder ud fra tesen om at dyb forandring ofte har sit udspring i smerte, men at blivende forandring må have rod i nydelse.

Du kan komme i kontakt med mig ved at skrive til: anne@virkelig.nu eller ringe på 50 30 00 36.